Werkwijze

Wanneer je je afvraagt of jouw kind baat zou kunnen hebben bij coaching bel mij dan gerust. We kunnen ook altijd een kort kennismakingsgesprek plannen. Heb je interesse in een intakegesprek, dan stuur ik het intakeformulier en maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek bespreek ik samen met ouder(s) en kind wat precies de hulpvraag wordt. Hierna geef ik een advies over een te volgen traject en of dit binnen mijn expertise valt. Daarna beslissen we samen of we het traject gaan inzetten.

Traject

Het traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 sessies. Het is moeilijk van tevoren in te schatten hoeveel sessies een kind nodig heeft. De voortgang is afhankelijk van de problematiek, de inzet van het kind en de eventuele betrokkenheid van de ouders.
De eerste sessie(s) draaien om het bouwen aan een vertrouwensrelatie. Alleen wanneer een kind zich veilig voelt en volledig zichzelf kan zijn, voelt het de ruimte om zich te uiten.
In de sessies die volgen leert het het kind inzicht te krijgen in eigen gedrag, gevoelens, kwaliteiten en mogelijkheden. Tijdens deze sessies stimuleer ik je kind zelf een oplossing te zoeken voor zijn probleem. Niet alleen vergroot deze aanpak het zelfvertrouwen, het is ook een effectieve manier om er voor te zorgen dat kinderen weer plezier en vertrouwen krijgen in de toekomst en ook controle hebben over zichzelf in moeilijke situaties.
Om je kind een veilige situatie te bieden, is alles wat er besproken wordt tijdens de sessies vertrouwelijk! Je kunt altijd een afspraak maken voor een tussentijds gesprek over het verloop van het proces. Na toestemming van je kind is het ook mogelijk om de inhoud van de sessies te bespreken.

×