Kindercoaching (op school)

Kindercoaching is oplossingsgericht en toekomstgericht


Ik stimuleer kinderen om zelf de antwoorden en oplossingen te vinden. Elk kind doet dat op zijn eigen manier. Ik begeleid en ondersteun dit proces. De aandacht ligt bij het vinden van mogelijkheden, kwaliteiten en het leren van vaardigheden. Kinderen ontdekken eigen kwaliteiten en krachten om tot oplossingen te komen. Ik maak gebruik van verschillende methodes en werkvormen, afhankelijk van de hulpvraag, maar vooral de interesse en de leeftijd van het kind.

RvI-illustr-hartje-roze:mintK i n d e r e n  e r v a r e n  d e  b e g e l e i d i n g   a l s   l a a g d r e m p e l i gRvI-illustr-hartje-roze:mint


Ik zoom niet in op het probleem, maar ik kijk naar de kwaliteiten en de uniciteit van elk kind.  De basis is dat het kind de ruimte voelt zichzelf te zijn en groeit in zelfvertrouwen!

 

Voor welke dingen kun je bij me terecht?


RvI-illustr-sterretjes-zwart Soms voel je je niet op je gemak of niet fijn
RvI-illustr-sterretjes-zwart Je kunt er tegen op zien om naar school te gaan

RvI-illustr-sterretjes-zwart Het kan ook zijn dat je gauw bang bent om iets niet te kunnen, om te falen
RvI-illustr-sterretjes-zwart Of je weet bijvoorbeeld niet zo goed hoe je met andere kinderen om moet gaan, in de klas op school
RvI-illustr-sterretjes-zwart Misschien loop je sowieso wel vast op school; zoveel kinderen, prikkels en emoties…

 

RvI-illustr-hartje-groenMet jou is niks mis; ieder kind is bijzonder en jij  dus ook! 
Wel kan het soms helpen als je beter snapt hoe jij in elkaar zit.
Dan word je zelfverzekerder en kun je er beter mee omgaan als het een keer tegen zit!

 

RvI-illustr-rugzak-mint
Kindercoaching op school


Op elke school zitten kinderen die op sociaal-emotioneel vlak extra coaching kunnen gebruiken. Het kan gaan om kinderen die in een moeilijke situatie zitten, zoals een echtscheidingssituatie. Maar ook kinderen die lastig vrienden maken, faalangstig zijn, zich moeilijk concentreren of weinig weerbaar zijn. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij kindercoaching. Kindercoaching is fijn voor het kind zelf, maar het komt ook vaak de sfeer in de klas ten goede. Ik werk altijd nauw samen met de leerkracht, de intern begeleider en de ouders. Bel of mail gerust!

 


RvI-illustr-sterretjes-zwart           RvI-illustr-sterretjes-zwart               RvI-illustr-sterretjes-zwart             RvI-illustr-sterretjes-zwart              RvI-illustr-sterretjes-zwart             RvI-illustr-sterretjes-zwart             RvI-illustr-sterretjes-zwart             RvI-illustr-sterretjes-zwart

×